บ้านจ๊างนัก

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว
ชมผลงานหลากหลายของศิลปินและกลุ่มฝีมือช่างพื้นบ้านแห่งล้านนาไทย ที่ถ่ายทอดผลงานอันสร้างสรรค์ ผ่านการแกะสลักไม้รูปช้างในหลากหลายอิริยาบถ อันเกิดจากความตั้งใจของสล่าเพชร วิริยะ ที่ได้รับแรงสนับสนุนจากเพื่อนฝูงรวมทั้งลูกศิษย์ของเขา พร้อมใจกันนำผลงานมารวมไว้ใน “บ้านจ๊างนัก” แห่งนี้ คำว่า “จ๊าง” ภาษาเหนือแปลว่า ช้าง ส่วน “นัก” นั้นหมายถึง มากมาย จำนวนมาก รวมความแล้วจึงหมายถึงบ้าน ที่มีช้างมากมายนั่นเอง ความผูกพันของ

สล่าเพชรกับช้างซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองล้านนามาตั้งแต่อดีตกาล สะท้อนผ่านผลงานไม้แกะสลักช้างหลากหลายขนาดที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาได้อย่างมีชีวิตชีวาราวกับมีชีวิตจริง ทั้งนี้สล่าเพชรได้พยายามพัฒนารูปแบบผลงานศิลปะของตัวเองอยู่เสมอ และยังมีการทดลองนำวัสดุใหม่ๆ ที่หาได้ในท้องถิ่นมาทดแทนวัสดุเดิมที่นับวันจะหาได้ยากมากยิ่งขึ้นทุกที และสุดท้ายเขาก็พบว่าไม้ขี้เหล็กที่นำมาใช้นั้น แม้เป็นไม้เนื้อแข็งมาก แกะสลักได้ยากกว่าไม้สัก แต่กลับได้ผลงานที่มีความสวยงามและมีสีสันเป็นธรรมชาติมากกว่า รวมทั้งการนำลูกมะเกลือที่ใช้ย้อมผ้า มาย้อมสีไม้ก็ทำให้ได้สีที่เป็นธรรมชาติ แลดูลงตัว แถมยังปราศจากสารพิษตกค้าง ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม บ้านจ๊างนักจึงเป็นความภาคภูมิใจของสล่าทุกคน ที่ปรารถนาเป็นส่วนหนึ่ง ของการทำให้ผู้คนเกิดความรัก หวงแหน และร่วมกันอนุรักษ์ช้างไทยให้อยู่คู่กับคนไทยไปตราบนานเท่านั้นอีกนาน

ที่ตั้ง : 56/1 หมู่ 2 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0 5344 6891, 08 3203 9991

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก ททท.

This entry was posted in news.