เริ่มแล้ว 7 วันอันตราย

สัปดาห์แห่ง “7 วันอันตราย ลดตายบนถนน” ห้วงสงกรานต์ตั้งแต่วันนี้ 10 เมษายน ถึง 16 เมษายน 2561 ทั้งมูลนิธิเมาไม่ขับ ทั้งคณะแพทย์ วชิรพยาบาลฉุกเฉินเตรียมรับสถานการณ์ และคณะอื่นที่ไม่ต้องการเห็นตัวเลขนักขับขี่มอเตอร์ไซค์บาดเจ็บล้มตายจากอุบัติเหตุสงกรานต์ไม่ว่าด้วยกรณีใด หลายปีที่ผ่านมา สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) จากการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

รายงานข้อมูลทั้งอุบัติเหตุสงกรานต์และอุบัติเหตุปีใหม่ยังมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเพิ่มขึ้น ปัญหาที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุยังเป็นปัญหาเดิม โดยเฉพาะอุบัติเหตุทางถนน มีมอเตอร์ไซค์เป็นหลัก สาเหตุจากเมาแล้วขับ กับขับรถเร็ว ที่สำคัญคือ “ประมาท”มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมี 2-3 ประการ อาทิมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน มีหลายประการ ตั้งแต่การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง ยังไม่มีการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างแท้จริง เช่น การจำกัดความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ขับรถย้อนศร ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่มีใบขับขี่ เมาสุรา ไม่สวมหมวกนิรภัย มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ และผู้ขับขี่ไม่ยอมทดสอบความสามารถในอันที่จะขับ หรือเมาสุรา หรืออย่างอื่น ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเมาสุรา หรือเมายาอย่างอื่น รวมถึงการห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์ระหว่างทาง นอกจากนั้นยังละเมิดกฎหมายกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกฎหมายสถานบริการ กฎหมายทางหลวง กฎหมายขนส่งทางบก อันเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุจากการไม่เข้มงวดของเจ้าหน้าที่เช่นนักปกครองท้องที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดตั้งด่านชุมชนเพื่อสกัดกลุ่มเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่ มาจากสาเหตุเดิมคือ เมาแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด มอเตอร์ไซค์ไม่สวมหมวกกันน็อก เหล่านี้ควรมีกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นประจำ เช่น การรณรงค์สร้างจิตสำนึกเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อให้ประชาชนรับทราบถึงสถานการณ์ความปลอดภัยและสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงที่ผ่านมา ทั้งปีใหม่และสงกรานต์ในแต่ละปี ในแต่ละท้องที่. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth